Tuesday, 21 May 2024
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty TNHH XDTH Minh Đức lần thứ năm nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, công đoàn cơ sở công ty TNHH xây dựng dựng tổng hợp Minh Đức đã tiến hành Đại hội lần thứ
V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã có 59 đại biểu đại diện cho đội ngũ công nhân lao động trong toàn công ty đến dự.


Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ,
nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua trong công nhân lao động và hoạt động công đoàn của công ty
lên một tầm cao mới, đáp ứng với vai trò xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 07 đồng chí, do đồng chí Đặng Thị Dung làm Chủ tịch.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ĐỨC
Địa chỉ: Số 079b, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP Lào Cai
Điện thoại: 02143.844.768             Fax: 02143.840.977
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Website: minhduclc.com

Window or Mobile: