Tuesday, 21 May 2024
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĐOÀN TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ VIỆT NAM Thăm và làm việc với Công ty TNHH XDTH Minh Đức

Ngày 17 tháng 9 năm 2017, đoàn công tác của Trung ương Hội Doanh nghiệp
trẻ Việt Nam, do Ông Nguyễn Đức Cảnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Thành phố Hải
Phòng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH
xây dựng tổng hợp Minh Đức

, thẩm định đối với Ứng viên Nguyễn Thị Minh Hiền
- Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức, là
một trong hai ứng viên thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lào Cai được đề nghị trao
tặng Cúp Sao Đỏ của Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 2017.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ĐỨC
Địa chỉ: Số 079b, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP Lào Cai
Điện thoại: 02143.844.768             Fax: 02143.840.977
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Website: minhduclc.com

Window or Mobile: