Sunday, 14 July 2024
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thành tựu

Năm 2012

UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua (QĐ: 832/QĐ/UBND tỉnh ngày 18/04/2012).

Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen (QĐ số: 792/QĐ – LĐLĐ ngày 12/10/2012).

Chủ  tịchUBND tỉnh Lào Cai  tặng bằng khen Doanh nhân tiêu biểu ngày 12/10/2012.

Năm 2011

Chủ  tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba (QĐ số: 851 /QĐ/CTN ngày 03/06/2011).

 

Năm 2010

Chủ  tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen “có thành tích, thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em” (QĐ số: 3326/QĐ/UBND ngày 19/11/2010).

Chủ  tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “có thành tích Xuất sắc  trong phong trào xây dựng  mái ấm tình thương” theo QĐ số: 2884/QĐ.UBND ngày 13/10/2010).

Chủ tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen theo QĐ số: 1063/QĐ/UBND ngày 27/04/2010).

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Giám đốc Công ty theo QĐ số: 1245/QĐ – CTN ngày 11/08/2010).

Chủ tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen “có thành  tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện đề án cai nghiện ma túy 3 giai đoạn, 2 hình thức giai đoạn 2006 – 2010” theo QĐ số: 1110/QĐ.UBND ngày 16/07/2010).

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” theo QĐ số: 2010/QĐ/UBND ngày 19/07/2010).

• HLH phụ nữ tỉnh Lào Cai tặng bằng khen “có nhiều đóng góp trong cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương” (QĐ số: 82 QĐ/KT/PN ngày 05/10/2010).

Năm 2009

• Chủ tịch nước tặng danh hiệu 100 bông hồng vàng Việt Nam “Đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Năm  2008

• UBTW tặng giải “Sao vàng đất Việt khu vực miền núi phía bắc” (QĐ số:55/2008/QĐ/UBTW-DNT ngày 24/07/2008).

• Phòng TMCN Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” cho Giám đốc công ty (QĐ số: 2790/PTM – TĐKT ngày 01/10/2008).

Năm 2007

• Phòng TMCN Việt nam tặng danh hiệu “doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” cho Giám đốc công ty  (QĐ số: 3095/QĐ/ PTM/TĐKT ngày 28/09/2007).

• Bộ Tài Chính tặng bằng khen (QĐ số: 412/QĐ-TCT ngày 23/04/2007).

• Tổng Cục Thuế tặng bằng khen theo (QĐ số 412/QĐ.TCT ngày 24/04/2007).

Năm  2006

• UBND tỉnh tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Lào cai (QĐ số: 2792/QĐ/UB ngày 06/10/2006).

• Liên đoàn LĐ tỉnh tặng Bằng khen (QĐ số 10/QĐ/LĐLĐ ngày 04/01/2006).

Năm  2005

• UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (QĐ số: 157/QĐ/UBND/KT ngày 28/01/2005).

• Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen “đã hoàn thành xất sắc mọi nhiệm vụ được giao” (QĐ số 370/TTG ngày 29/04/2005).

• UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen “đã hoàn thành xất sắc mọi nhiệm vụ được giao” (QĐ số 371/KT ngày 14/03/2005).

• UBND tỉnh tặng bằng khen “có thành tích thu nộp ngân sách” (QĐ số 157/KT ngày 28/01/2005).

Năm 2004

• Thủ tướng chính phủ  tặng bằng khen “có nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh” (QĐ số: 370/QĐ/TT ngày 29.04.2005).

• Bộ LĐTBXH tặng bằng khen “về thành tích thực hiện tốt luật lao động” (QĐ số 355/QĐ/LĐTBXH ngày 05/03/2004).

• Bộ xây dựng  tặng bằng khen “về thành tích thi công tiên tiến, an toàn” (QĐ số 13/QĐ/BXD ngày 14/01/2004).

• Tổng Cục Thuế tặng bằng khen “về thành tích thu nộp ngân sách” (QĐ số 560/QĐ/TCT ngày 12/04/2002).

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ĐỨC
Địa chỉ: Số 079b, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP Lào Cai
Điện thoại: 02143.844.768             Fax: 02143.840.977
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Website: minhduclc.com

Window or Mobile: